Verzamelde Verhalen (1979)

In deze verzamelbundel, die werd uitgegeven ter gelegenheid van Raes' vijftigste verjaardag, zijn de verhalenbundels Een tijdelijk monument, Links van de helikopterlijn, Bankroet van een charmeur en De Vlaamse Reus samengebracht in een lijvig boek van meer dan 450 bladzijden. Volgens André Demedts is 'de fantastische wereld van Raes tot een karikatuur van de werkelijkheid vertekend om ons de ogen te openen. Met zijn sterkste verhalen, die ongeveer de helft van zijn bundel beslaan, is hem dat gelukt. [...] Zoals 'Een naaktvakantie op Corsica', het verslag over een verblijf op het eiland in de Middelandse Zee, zo vloeiend en spannend geschreven dat het terzelfder tijd als literatuur én journalistiek tot voorbeeld strekt'.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam)