Verhalen (1998)

Deze (voorlopig) laatste verzamelbundel bevat 26 korte verhalen. Negen zijn afkomstig uit Een tijdelijk monument, drie uit Links van de helikopterlijn, twee uit Bankroet van een charmeur en zeven uit De Vlaamse Reus. De verhalen 'Jennifer', 'Een wraakneming', 'De patifaan', 'De douche' en 'Aan zee' verschijnen in deze bundel voor het eerst in boekvorm. Volgens Jeroen Overstijns hebben met name de oude verhalen, waarin Raes' thematiek van verscheuring en existentiële radeloosheid verbeeld wordt, een historische waarde. 'Ze zeggen iets over de schrijver Raes, over wat geëngageerde literatuur in de tweede helft van de jaren zestig en eerste helft van de jaren zeventig inhield, en ook iets over onze (blijkbaar problematische) omgang met idealistisch engagement'. Jos Damen noemt de bundel fantastisch, 'zowel door de goede stijl als door de verrassende en fantastische (niet-realistische) inhoud van de helft van de verhalen'.

(Uitgegeven door Atlas, Amsterdam/Antwerpen)