Het jarenspel (1981)

In de roman Het jarenspel, die minder positief wordt ontvangen dan eerdere werken, passeren de belangrijkste helden en anti-helden uit Raes' eerdere werken De vadsige koningen, Hemel en dier en Een faun met kille horentjes de revue, maar dan in een later tijdperk. Volgens Wim Hazeu is Raes na een periode, waarin hij zich wijdde aan fantastische verhalen en science-fiction, tot de realiteit teruggekeerd: 'de realiteit van mensen onder elkaar, de onmogelijkheid van relatie, de somberte'. Volgens Lieven Rens is Het jarenspel 'modern romanproza van knappe makelij, sober maar suggestief, op het juiste woord uit, vol verrassende vondsten. Waar de auteur door zijn motief echt gegrepen is, schrijft hij adembenemende bladzijden als in 'De dood van Alain' of 'Voor het feest'. Ook de gevoelige, poëtische schilder laat zich van tijd tot tijd zien, in een 'Zeeuwse marine' bv. of aan het slot, waar de nachtelijke natuur een mensenorgie toedekt'.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam)