Een tijdelijk monument (1962)

In 1962 verschijnt Raes' tweede verhalenbundel: Een tijdelijk monument. Volgens Paul de Wispelaere overheersen in dit boek nog sterker de thema's die in alle vroege werken van Hugo Raes aanwezig zijn; 'thema's van erosie en ontbinding, ziekte en dood, desintegratie en modificatie: allemaal vormen van bederf en ondergang, die sterk contrasteren met het volle, actieve leven'. Op een andere plaats beschrijft De Wispelaere dat de meeste verhalen uit de bundel getuigen van een sterke verbeelding die naar het groteske, macabere, hallucinaire en fantastische neigt en dat de schrijver daarbij niet zelden gebruikmaakt van sciencefictionachtige elementen. Hij noemt deze verbeelding de grote drijfkracht in het werk van Raes.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam/Ontwikkeling, Antwerpen)