Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn (1964)

Twee jaar na het verschijnen van Een tijdelijk monument verschijnt bij De Bezige Bij de Literaire Reuzenpocket Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn. In deze verzamelbundel zijn de verhalen uit Raes' eerste twee verhalenbundels opgenomen, hetzij met kleine tekstuele wijzigingen en met uitzondering van vier verhalen uit Links van de helikopterlijn. Hella S. Haasse over de inhoud: 'De verhalen die bijeengebracht zijn in de bundel
Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn schijnen - op zeer gevarieerde wijze, realistisch, fantastisch, soms neigend naar de sciencefiction - telkens weer andere kanten te belichten van deze problematiek, die Hugo Raes voortdurend bezighoudt: de spanning tussen agressiviteit en overgave in liefde. Het is geen toeval dat vooral de huwelijksverhouding, en in het algemeen de seksuele relatie tussen man en vrouw, grote nadruk krijgt in het werk van Raes. Men kan de noodlottige gespletenheid en onvrede die de mens bedreigen niet schrijnender uitdrukken dan in het beeld van een falende liefdesverhouding'.

(Uitgegeven door De Bezige Bij,
Amsterdam/Ontwikkeling, Antwerpen)