De vadsige koningen (1961)

Het romandebuut De vadsige koningen betekent de grote doorbraak van Hugo Raes. In deze zogenaamde 'bewustzijnsroman' staat Herman centraal, wiens uiteenlopende gedachten je volgt tijdens een slapeloze nacht. Herman piekert over het leven van zijn vrouw, kinderen en vrienden. De vadsige koningen wordt onmiddellijk door de gezaghebbende critici begroet als een verrassend werk dat als geen ander de verwarde naoorlogse tijdgeest en de overgang naar de rumoerige jaren zestig uitbeeldt in een gedurfde, dynamische, 'nieuwe stijl'. In Nederland noemt J.J. Oversteegen de roman het equivalent van Gerard Reves De Avonden en in Vlaanderen oordeelt Jan Walravens dat een nieuwe Louis Paul Boon is opgestaan. Hans van Straten sluit zich hierbij aan: hij vindt De vadsige koningen de opmerkelijkste verschijning in de Vlaamse literatuur sinds het debuut van Louis-Paul Boon.

(Uitgegeven door De Bezige Bij,
Amsterdam/Ontwikkeling, Antwerpen)