De verwoesting van Hyperion (1978)

In het sciencefictionverhaal De verwoesting van Hyperion draait het om een kleine groep mensen - overlevenden van de grote verwoesting der aarde - die zich in de loop der tijden heeft ontwikkeld tot een technisch-wetenschappelijke hyperbeschaving. De onsterfelijke mensen van Hyperion leven van wijsheid en poëzie, van vrede en innerlijke avonturen. Wanneer Ratniks, sterk geëvolueerde ratten die eveneens de verwoesting hebben overleefd, het rijk Rensadia willen overmeesteren, wordt de hulp van Hyperion ingeroepen. Het wordt de ondergang van Hyperion: domheid, machtswellust en geweld winnen het van vredelievendheid en geestelijk leven. Volgens Hugo Bousset schreef Raes met De verwoesting van Hyperion 'één der zeldzame (goede) science fiction-romans uit onze letteren'.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam)