De Strik (1988)

In hetzelfde jaar als het jeugdboek De Gektewind verschijnt De Strik, een roman die gekenmerkt wordt door sensualiteit en levensdrift, ontroering en verbittering, maar ook humor en spanning. 'De Strik' is de bijnaam van ex-leraar Henk Elst, die het onderwijs vervroegd heeft moeten verlaten en een nieuw leven wil beginnen als aquarellist. Elst dreigt in de problemen te komen wanneer hij als door een toeval (of wellicht een valstrik) de wraak van zijn eens al te erg vernederde ex-leerlingen over zich heen krijgt. Jacques Kersten noemt De Strik een beklemmend en ontroerend boek dat aansluit bij de oudere realistische romans van Raes. Ook G. Raat legt in zijn bespreking in De Volkskrant een verband met Raes' oudere werk: 'De voor Raes karakteristieke tegenstelling tussen levensdrift en dadenloosheid, al aanwijsbaar in zijn eerste fascinerende roman De Vadsige koningen (1961), keert in De Strik terug in de problematiek van de ouder wordende hoofdfiguur die vergeefs poogt iets van zijn jeugdige dynamiek te herwinnen'.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam)