De lotgevallen (1968)

In De lotgevallen (voluit: De lotgevallen, het Hugo Raes voorleesboek) onderneemt een gezin een fantastische tocht naar een nieuwe wereld, waarbij ze in bizarre situaties verzeild raken. In 1969 ontvangt de roman in Nederland de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Volgens het juryrapport wordt de kracht van het werk voor een aanzienlijk deel bepaald door een betrokkenheid bij het gebeuren in zijn tijd. Een illustrerend citaat uit het juryrapport: 'Raes heeft in De lotgevallen op zeer originele wijze een roman geschreven waarin het bestaan van de mensheid inzet is in de strijd tegen mogelijke verschrikkelijke krachten uit verleden en toekomst; de verbeelding heeft in deze roman, als in veel werk van Raes, een belangrijke plaats, zonder dat de verbeelding echter ooit tot het fantastische zonder meer leidt; de verbeelding is product van een intensieve beleving van het heden'. De jury beschouwt De lotgevallen als een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse prozaliteratuur.

(Uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam)